x

Onlayn odəniş

İCBARİ SIĞORTA BÜROSU

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası sərnişin daşımaları xidmətini həyata keçirən hava, su, dəmiryolu və avtomobil nəqliyyatı vasitələrində olan sərnişinlərin həyatına və sağlamlığına sığorta hadisəsi nəticəsində zərər dəyməsinə görə sığorta təminatının verilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. Sərnişinlərin nəzərdə tutulmuş qaydada fərdi qəza sığortası icbaridir.

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta məbləğləri

Hər bir sərnişinə görə sığorta məbləği5000 manat