x

Onlayn odəniş

İCBARİ NƏQLİYYAT SIĞORTASINI ONLAYN ƏLDƏ ET

İCBARİ NƏQLİYYAT SIĞORTASI ONLAYN ÖDƏNİŞ

İCBARİ SIĞORTA BÜROSU

İnkişaf siyasəti

İnkişaf siyasəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”-nin müddəalarına və Cəmiyyətin Nizamnaməsinin 9-cu maddəsinin 3.2-ci bəndinə əsaslanaraq, qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq məqsədilə, “İpək Yolu Sığorta” öz cari fəaliyyəti zamanı aşağıdakıları əsas götürməlidir:

 1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları, nəzarət orqanlarının normativ-hüquqi sənədləri və öz Nizamnaməsi ilə müəyyən olunmuş tələblərə riayət etmək;
 2. Sığorta şəhadətnamələrinin satışını genişləndirmək, sığorta haqları yığımının artırılmasını, maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasını və maliyyə dayanıqlığının artırılmasını təmin etmək;
 3. Təqdim etdiyi sığorta məhsullarının və xidmətlərin yüksək keyfiyyətli olmasına nəzarət etmək;
 4. Müştərilərlə və tərəfdaşlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrini qarşılıqlı inam, şəffaflıq və dürüstlük prinsiplərinə əsasən qurmaq və inkişaf etdirmək;
 5. Müştəri məmnuniyyətini təmin etmək və bu sahədə sorğular, monitorinqlər aparmaq yolu ilə məmnuniyyətin artırılması üçün görülən tədbirləri daha da təkmilləşdirmək;
 6. Əmək kollektivi üçün sağlam iş şəraiti yaratmaq, əməkdaşların peşəkarlığının daim artırılması istiqamətində tədbirlər görmək, müvafiq təlimlərin keçirilməsini təşkil etmək;
 7. Çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə tədbirlərini həyata keçirmək, daxili nəzarət sisteminin effektiv fəaliyyətini təmin etmək;
 8. Keyfiyyətə nəzarət sisteminin tələblərinə riayət etmək və onu təkmilləşdirmək;
 9. Aktivlərin, məlumatların və məxfiliyin qorunması məqsədilə, istifadə olunan texniki vəsaitlərin, proqram təminatlarının, mühafizə sistemlərinin fasiləsiz və keyfiyyətli işləməsini təmin etmək;
 10. Dövlət büdcəsi qarşısındakı öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında və qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq qaydada yerinə yetirmək;
 11. Cəmiyyətin nüfuzunu qoruyub saxlamaq, iqtisadi maraqlardan əlavə, sosial, ictimai və ekoloji maraqların qorunmasını təmin etmək;
 12. Maddi və insan resurslarının planlanması və səmərəli istifadəsini təmin etmək.